Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, posredništvo, najemi, promet in storitve d.o.o.

- Gradbeništvo

NIZKE GRADNJE:

- gradnja ter sanacija cest

- gradnja in vzdrževanje infrastrukture

- gradnje ulične ter hišne kanalizacije

- svetovanje in polaganje tlakovcev ter drugih betonskih izdelkov

- gradnja podpornih konstrukcij

- ureditev okolja


VISOKE GRADNJE:

- gradnja enostavnih objektov


RUŠITEV OBJEKTOV:

- rušitev vseh vrst objektov

- reciklaža in drobljenje materiala