Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, posredništvo, najemi, promet in storitve d.o.o.

Komunala

- košnja trave

- strojno pometanje cest

- polivanje makadamskih cest

- zimska služba

- posipalec za sol